tưới nhỏ giọt cho cây cam

Tưới nhỏ giọt cây cam hiện nay đang ngày càng phổ biến bởi vì bà con nông dân đã lắm bắt được kỹ thuật cho nên tưới nhỏ giọt đối với cây cam không còn gì xa lạ. Tưới nhỏ giọt mang lại nhiều ưu điểm:

+ Tiết kiệm nước

+ Tiết kiệm phân bón

+ Kết hợp với bón phân đưa chất dinh dưỡng đến từng gốc cam

+ Hạn chế cỏ mọc

Tưới nhỏ giọt không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của đất

+ Giảm thiểu chi phi năng lượng, chi phí nhân công

Nhiều nơi đã áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc cho cây cam thanh công như: Nghệ An ( Cam xã Đoài), Hà Tĩnh, Cam Hòa Bình, Cam Hưng Yên…

Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt Israel cho cây cam

Bộ trung tâm tưới nhỏ giọt cây cam
Sử dụng dây tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc cho cây cam
Hệ thống tưới nhỏ giọt áp dụng cho những nơi có chênh cao về địa hình như đồi núi

(Nguồn bởi: tin tức nông nghiệp)

LEAVE A REPLY