Thủ tướng muốn thanh long việt nam sớm có mặt trên thị trường Australia

Thủ tướng muốn thanh long Việt Nam sớm có mặt trên thị trường Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Australia mở cửa hơn nữa thị trường đối với hàng nông sản của Việt Nam, bên cạnh mặt hàng vải thiều, xoài. Mong muốn này...