Bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin của tin tức nông nghiệp

  1. Mục đích và phạm vi thu thập.

Việc thu thập dữ liệu trên Website:
https://tintucnongnghiep.net/ bao gồm các thông tin email, điện thoại, tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên… Đây là các thông tin các thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng và để liên hệ khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên Website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dử dụng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hòm thư điện tử của mình. Ngoài ra các thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website:
https://tintucnongnghiep.net/ về những hành vi sử dụng trái phép, vi phạm bảo mật, coppy nguồn trái phép… Để chúng tôi có biện pháp kịp thời xử lý và ngăn chặn.

2. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thôn tin các thành viên trên website:
https://tintucnongnghiep.net/ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách thông tin cá nhân khách hàng. Không sử dụng, không chuyển giao cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 của các thành viên khi chưa có sự đồng ý của các thành viên.

Trường hợp máy chủ bị hacker tấn công dữ liệu
https://tintucnongnghiep.net/ sẽ có trách nhiệm thông báo tới cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời.